Informacje ogólne o Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie
Informacje ogólne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marcin Czekaj   
wtorek, 26 lutego 2008 14:51

Informacje ogólne
Prokuratura Regionalna w Rzeszowie jest państwową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej.

Została utworzona 4 marca 2016 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów własności (Dz. U.2016.270).

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177).


Aktualnie Prokuratura Regionalna w Rzeszowie obejmuje obszar właściwości czterech Prokuratur Okręgowych, a mianowicie w:

 • Rzeszowie
 • Krośnie
 • Przemyślu
 • Tarnobrzegu

 

Strukturę organizacyjną Prokuratury Regionalnej określa Zarządzenie Nr 1/2016 Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku. Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie tworzą:

 • Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej,
 • Wydział III Organizacyjno-Sądowy,
 • Wydział VI Budżetowo-Administracyjny,
 • Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych,
 • Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Stanowisko Audytora Wewnętrznego.
Zmieniony: środa, 22 lutego 2017 14:05
 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!