Archiwum PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marcin Czekaj   
niedziela, 02 marca 2008 18:37

W związku z prowadzoną działalnością w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie przechowuje się dokumentację wytworzoną przez tę jednostkę.

Część powstającej w trakcie wykonywania określonych zadań dokumentacji, po uprzednim wyselekcjonowaniu, wchodzi jako materiały archiwalne „kat. A” do państwowego zasobu archiwalnego i podlega po upływie okresu ustalonego przepisami archiwalnymi – przekazaniu miejscowo właściwemu archiwum państwowemu, gdzie jest przechowywana wieczyście (Archiwum Państwowe w Rzeszowie).

Pozostała część dokumentacji oznaczona jest „kat. B”, która ma jedynie czasowe, praktyczne znaczenie i po upływie obowiązujących okresów przechowywania jest brakowana.

Postępowanie z dokumentacją nie jest dowolne i jest ściśle określone przez ustawę z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 z późn. zm.). Drugą kategorią źródeł prawa archiwalnego stanowią przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej, które regulują szczegółowe zagadnienia dot. postępowania z dokumentacją archiwalną. Ostatnią kategorią źródeł tworzą resortowe akty prawne, które regulują w całości lub częściowo zasady postępowania z dokumentacją specjalistyczną (Instrukcja kancelaryjna do spraw z zakresu administracji prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie).

Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym objęta jest bieżącą ewidencją, którą stanowią:

  • - spisy zdawczo – odbiorcze materiałów przekazanych do archiwum zakładowego,

  • - wykazy spisów zdawczo – odbiorczych,

  • - rejestr akt wypożyczonych,

  • - spisy zdawczo – odbiorcze materiałów przekazanych do archiwum państwowego,

  • - spisy akt wybrakowanych wraz z protokołami ich zniszczenia oraz zezwoleniami wyrażonymi przez Archiwum Państwowe na przeprowadzenie brakowania.

Dokumentację dla celów służbowych i naukowo – badawczych udostępnia się w pomieszczeniach Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wypożyczona z archiwum, za wiedzą i zgodą kierownika jednostki. Udostępnianie akt odbywa się na podstawie prowadzonego „Rejestru akt wypożyczonych” przechowywanego w pomieszczeniu archiwum zakładowego.

 

Zmieniony: środa, 04 maja 2016 13:00
 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!