Witamy na stronie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

Zgodnie z art. 29 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 poz. 178 z dnia 28 stycznia 2016) została zniesiona Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie z dniem 4 marca 2016.

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 270) w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej I Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości została utworzona z dniem 4 marca 2016 r. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Zgodnie z art. 65 § 1 - 3 przepisów wprowadzających ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 poz. 178 z dnia 28 stycznia 2016) mienie pozostające w dyspozycji Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie staje się mieniem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Należności i zobowiązania Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie stają się należnościami i zobowiązaniami Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, podobnie prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez Prokuraturę Apelacyjną w Rzeszowie.


 

Przyjęcia interesantów odbywają się w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie w każdy pracujący poniedziałek od godziny 7:30 do 16:30, a w pozostałe dni urzędowania od 7:30 do 15:30.

Telefoniczne informacje dotyczące przyjmowania stron i interesantów można uzyskać w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu (017) 50 651 300.

Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy pracujący wtorek w godzinach od 10:00 do 12:00, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie Prokuratora Regionalnego - tel. (017) 50 61 300.

Kierownictwo Prokuratury Krajowej przyjmuje interesantów wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu, jego potwierdzeniu i powiadomieniu interesanta, w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00.
Telefoniczne informacje dotyczące przyjmowania skarg i wniosków można uzyskać pod numerem telefonu (22) 12 51 571.

Wszelkie pisma mogą być składane osobiście w biurze podawczym Prokuratury, ul. Hetmańska 45D za potwierdzeniem odbioru lub drogą pocztową na adres prokuratury.
 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!